เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม
มีถนนทางหลวงหมายเลย 2138 เชื่อมต่อระหว่างอำเภอนาด้วง-จังหวัดเลย
มีถนนเชื่อมต่อจังหวัดหนองบัวลำภู0.02s. 0.50MB