เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  • กล้วยอบกรอบ

    ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านท่าสะอาด  

    หมายเลขโทรศัพท์ 084-7994593 (ประธานกลุ่มฯ)

    กล้วยอบกรอบ  ราคาถุงละ  25  บาท

  • กลับหน้ารวม ผลิตภัณฑ์ชุมชน


0.02s. 0.50MB