เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลตำบลท่าสะอาดเดิมได้มีราษฎรอพยพมาจากบ้านห้วยม่วงและบ้านเพีย จำนวน 3 ครอบครัว เพื่อมาประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา เดิมตำบลท่าสะอาดอยู่ในการปกครองของตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย ต่อมาปี พ.ศ. 2518 ได้มีการจัดตั้งเป็นตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง โดยมีนายอนันต์ สูงนารถ เป็นกำนันคนแรกของตำบล
0.02s. 0.50MB