เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล618
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561118
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล119
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง119
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง816
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด618

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB