เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล640
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561137
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล141
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง135
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง832
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด631

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB