เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล622
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561124
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล127
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง122
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง821
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด623

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB