เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล659
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561150
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล158
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง150
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง849
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด643

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB