นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 115 คน

เยี่ยมชม 4,805 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 พ.ย. 63รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
23 ธ.ค. 62รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
24 พ.ย. 58รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)  แชร์  
24 พ.ย. 58รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือนแรก)  แชร์  
24 พ.ย. 58รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา