นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 39 คน

เยี่ยมชม 31,526 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ธ.ค. 63รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
20 เม.ย. 63รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
29 พ.ค. 60การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือนตุลาคม)  แชร์  
29 พ.ค. 60การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือนเมษายน)  แชร์  
29 พ.ค. 60การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด แชร์  
29 พ.ค. 60การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)  แชร์  
29 พ.ค. 60การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1)  แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา