เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 28 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ รายงาน/สรุปผลงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รางานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561(สิ้นกันยายน2561).pdf2.15 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลงบประมาณ

0.01s. 0.50MB