นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 45 คน

เยี่ยมชม 31,525 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 พ.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
31 มี.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
2 มี.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
8 ก.พ. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
4 ม.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
3 ธ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
2 พ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
2 ก.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
11 ส.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
1 ก.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
8 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
7 พ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
7 เม.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
4 มี.ค. 63ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  แชร์  
11 ก.พ. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
11 ก.พ. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
11 ก.พ. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
11 ก.พ. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
26 มิ.ย. 62รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
20 มิ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ในปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา