นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 31,518 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 มี.ค. 64ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางกีน้อย - บ้านนางประทับ หมู่ที่ 5 แชร์  
16 มี.ค. 64ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายถวิล สอนสุภาพ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำสวยภักดี แชร์  
24 ก.พ. 64ประกาศราคากลางก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านดงป่ายาง แชร์  
23 ก.พ. 64ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกหนองขอนผึ้ง - กุดแข้ หมู่ที่ 2 บ้านรักธรรม แชร์  
23 ก.พ. 64ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบจ. - แยกซำจำปี (ไร่ตาล้วน) หมู่ที่ 5 บ้านโนนป่าต้อง แชร์  
16 ธ.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกหนองขอนผึ้ง - คลองส่งน้ำสามท่อ หมู่ที่ 6 บ้านซำป่าซาง แชร์  
14 ธ.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซำกะทอน - หนองผำ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำสวยภักดี แชร์  
8 ธ.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดิน - บ่อขยะ หมู่ที่ 4 บ้านผาเจริญ แชร์  
8 ธ.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบจ.- สี่แยกโคกเหมื่อดแอ่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนป่าต้อง แชร์  
22 ม.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงแผ่นดิน -บ่อขยะ ม.4 แชร์  
9 ม.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงป่ายาง - ผาแดง ม.7 แชร์  
7 ม.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหนองขอนผึ้ง -ที่พักสงฆ์วัดภูน้อย ม.6 แชร์  
7 ม.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหนองขอนผึ้ง -ที่พักสงฆ์วัดภูน้อย ม.6 แชร์  
6 ม.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายมอญ -ไร่นายลำไย ม.6 แชร์  
3 ม.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.-แยกซำจำปี (ไร่ตาล้วน) ม.5 แชร์  
3 ม.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.-แยกซำจำปี (ไร่ตาล้วน) ม.5 แชร์  
2 ม.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกโคกเหมือดแอ่-โคกสูง ม.1 แชร์  
19 ธ.ค. 62ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.-แยกซำจำปี ม.5 แชร์  
12 ธ.ค. 62ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงแผ่นดิน -บ่อขยะ ม.4 แชร์  
3 ธ.ค. 62ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหนองขอนผึ้ง-กุดแข้ ม.2 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 35 รายการ
เปลี่ยนภาษา