นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 97 คน

เยี่ยมชม 4,818 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ม.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงแผ่นดิน -บ่อขยะ ม.4 แชร์  
9 ม.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงป่ายาง - ผาแดง ม.7 แชร์  
7 ม.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหนองขอนผึ้ง -ที่พักสงฆ์วัดภูน้อย ม.6 แชร์  
7 ม.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหนองขอนผึ้ง -ที่พักสงฆ์วัดภูน้อย ม.6 แชร์  
6 ม.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายมอญ -ไร่นายลำไย ม.6 แชร์  
3 ม.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.-แยกซำจำปี (ไร่ตาล้วน) ม.5 แชร์  
3 ม.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.-แยกซำจำปี (ไร่ตาล้วน) ม.5 แชร์  
2 ม.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกโคกเหมือดแอ่-โคกสูง ม.1 แชร์  
19 ธ.ค. 62ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.-แยกซำจำปี ม.5 แชร์  
12 ธ.ค. 62ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงแผ่นดิน -บ่อขยะ ม.4 แชร์  
3 ธ.ค. 62ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหนองขอนผึ้ง-กุดแข้ ม.2 แชร์  
2 ธ.ค. 62ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมฝังกลบ ซอยบ้านนายทองดี-บ้านนายหมุน ม.2 แชร์  
27 พ.ย. 62ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำสวยภักดี - ซำจำปี ม.3 แชร์  
14 พ.ย. 62ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางบุญน้อม-ถนน รพช. ม.7 แชร์  
2 ก.ย. 62ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้านฯ แชร์  
5 ส.ค. 62ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยน้ำแซบ ม.7 แชร์  
5 ส.ค. 62ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย อบจ.-ฝายกกเกษตร หมู่ที่ 5 แชร์  
26 มิ.ย. 62ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย อบจ.-ฝายกกเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านโนนป่าต้อง แชร์  
12 มิ.ย. 62ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาน้อย-ภูกอย หมู่ที่ 3 แชร์  
17 พ.ค. 62ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงแผ่น-ผาแดงน้อย ม.4 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 26 รายการ
เปลี่ยนภาษา