เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 54 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 25631611 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 25631611 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 25631311 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 25631011 ก.พ. 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 25613026 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ในปีงบประมาณ 25623820 มิ.ย. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 25614920 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB