เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงแผ่นดิน -บ่อขยะ ม.4922 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงป่ายาง - ผาแดง ม.769 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหนองขอนผึ้ง -ที่พักสงฆ์วัดภูน้อย ม.677 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหนองขอนผึ้ง -ที่พักสงฆ์วัดภูน้อย ม.667 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายมอญ -ไร่นายลำไย ม.666 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.-แยกซำจำปี (ไร่ตาล้วน) ม.573 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.-แยกซำจำปี (ไร่ตาล้วน) ม.563 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกโคกเหมือดแอ่-โคกสูง ม.162 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.-แยกซำจำปี ม.5719 ธ.ค. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงแผ่นดิน -บ่อขยะ ม.4712 ธ.ค. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหนองขอนผึ้ง-กุดแข้ ม.263 ธ.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมฝังกลบ ซอยบ้านนายทองดี-บ้านนายหมุน ม.272 ธ.ค. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำสวยภักดี - ซำจำปี ม.3627 พ.ย. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางบุญน้อม-ถนน รพช. ม.7714 พ.ย. 62
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้านฯ72 ก.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยน้ำแซบ ม.775 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย อบจ.-ฝายกกเกษตร หมู่ที่ 565 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย อบจ.-ฝายกกเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านโนนป่าต้อง726 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาน้อย-ภูกอย หมู่ที่ 3712 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงแผ่น-ผาแดงน้อย ม.4817 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB