เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1713 พ.ค. 63
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 781 พ.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมฯ281 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด2428 เม.ย. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างหอประชุมฯ)1721 เม.ย. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1620 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2217 ม.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงป่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)403 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง372 ม.ค. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632613 ธ.ค. 62
ประกาศแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 25631427 พ.ย. 62
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ (ผ.ด. 3)62 ต.ค. 62
ประกาศรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256262 ต.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ผด.2)525 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ฯ106 ก.ย. 62
ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,5,6,7 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย325 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ฯ สายบ้านซำป่าซาง - ตำบลท่าสวรรค์ ม.6 ฯ88 ก.พ. 62
ประกาศแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 256281 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวลาดยางแบบพาราแคปซีล สายบ้านโนนป่าต้อง หมู่ที่ 5 ท่าสะอาด-บ้านวังเย็น หมู่ที่ 10 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7924 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB