เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256311 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 256388 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1713 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563167 พ.ค. 63
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 781 พ.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมฯ301 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด2428 เม.ย. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างหอประชุมฯ)1721 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 256387 เม.ย. 63
ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 204 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 25633911 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 25633911 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 25632911 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 25632011 ก.พ. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1620 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2217 ม.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงป่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)403 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง372 ม.ค. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632613 ธ.ค. 62
ประกาศแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 25631427 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB