เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641016 ก.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563232 ก.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 25631611 ส.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( เพิ่มเติม)235 ส.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563241 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563228 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา3813 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563307 พ.ค. 63
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7251 พ.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมฯ761 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด4428 เม.ย. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างหอประชุมฯ)3321 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563197 เม.ย. 63
ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 314 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 25635511 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 25635311 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 25634211 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 25633411 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงแผ่นดิน -บ่อขยะ ม.4922 ม.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2520 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB