นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 31,562 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 เม.ย. 64ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำยาสารเคมีสำหรับพ่นยุง ทรายทีมีฟอส โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก แชร์  
16 เม.ย. 64ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) แชร์  
16 ก.ย. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
5 ส.ค. 63ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( เพิ่มเติม) แชร์  
13 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แชร์  
1 พ.ค. 63ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 แชร์  
1 พ.ค. 63ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมฯ แชร์  
28 เม.ย. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด แชร์  
21 เม.ย. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างหอประชุมฯ) แชร์  
20 ม.ค. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  แชร์  
17 ม.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  แชร์  
3 ม.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงป่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
2 ม.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง แชร์  
13 ธ.ค. 62เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
27 พ.ย. 62ประกาศแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 2563 แชร์  
2 ต.ค. 62ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ (ผ.ด. 3) แชร์  
2 ต.ค. 62ประกาศรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
25 ก.ย. 62ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ผด.2) แชร์  
6 ก.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ฯ แชร์  
5 ก.ย. 62ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,5,6,7 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 23 รายการ
เปลี่ยนภาษา