นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 31,517 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 มิ.ย. 62หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
28 มิ.ย. 62รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 แชร์  
28 มิ.ย. 62นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
28 มิ.ย. 62มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง แชร์  
27 มิ.ย. 62มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง แชร์  
27 มิ.ย. 62มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา