นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 31,524 คน

แผนดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ต.ค. 63แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
17 ธ.ค. 62แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) แชร์  
7 ต.ค. 62แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
7 ต.ค. 62ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
15 มิ.ย. 58ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
15 มิ.ย. 58แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แชร์  
15 มิ.ย. 58ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
15 มิ.ย. 58แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
15 มิ.ย. 58ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  แชร์  
15 มิ.ย. 58แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แชร์  
15 มิ.ย. 58แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา