นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 43 คน

เยี่ยมชม 31,553 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 มิ.ย. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แชร์  
15 มิ.ย. 59แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา