เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563226
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562323
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561322
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 321
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559322

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB