นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 31,569 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ต.ค. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 แชร์  
20 มิ.ย. 62แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 แชร์  
27 ก.ค. 58แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560  แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา