นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 4,871 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 มิ.ย. 62แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 แชร์  
27 ก.ค. 58แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)  แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา