นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 186 คน

เยี่ยมชม 4,147 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ก.ค. 63รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
13 ก.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด เรื่องนโยบายการบิรหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
27 มิ.ย. 62แผนพัฒนาบุคลากร แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา