เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนงานอื่นๆ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 2 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ แผนงานอื่นๆ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาสแผนการใช้จ่าย 63.pdf1.07 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนงานอื่นๆ

0.02s. 0.50MB