นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 40 คน

เยี่ยมชม 31,529 คน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ต.ค. 63แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 แชร์  
2 ต.ค. 62แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา