เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.256349 ก.ค. 63
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.256348 ก.ค. 63
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.256358 ก.ค. 63
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล829 มิ.ย. 63
สื่อประชาสัมพันธ์ ป.ป.ช.2823 มี.ค. 63
ช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง4125 มิ.ย. 62
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25626124 มิ.ย. 62
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน5124 มิ.ย. 62
วัฒนธรรมองค์กร11824 มิ.ย. 62
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ5123 มิ.ย. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง6423 มิ.ย. 62
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม4521 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการรับสินบน4021 มิ.ย. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ3021 มิ.ย. 62
คู่มือการปฏิบัตงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์3421 มิ.ย. 62
สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 25614821 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB