เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง2925 มิ.ย. 62
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25624424 มิ.ย. 62
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน3424 มิ.ย. 62
วัฒนธรรมองค์กร5924 มิ.ย. 62
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ3723 มิ.ย. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง5423 มิ.ย. 62
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม3521 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการรับสินบน3121 มิ.ย. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2121 มิ.ย. 62
คู่มือการปฏิบัตงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์2321 มิ.ย. 62
สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 25613721 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB