เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
สื่อประชาสัมพันธ์ ป.ป.ช.623 มี.ค. 63
ช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง3225 มิ.ย. 62
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25625124 มิ.ย. 62
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน4124 มิ.ย. 62
วัฒนธรรมองค์กร7224 มิ.ย. 62
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ4023 มิ.ย. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง5623 มิ.ย. 62
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม3721 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการรับสินบน3321 มิ.ย. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2321 มิ.ย. 62
คู่มือการปฏิบัตงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์2621 มิ.ย. 62
สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 25613921 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB