เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563309 ก.ค. 63
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563338 ก.ค. 63
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563298 ก.ค. 63
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล3029 มิ.ย. 63
สื่อประชาสัมพันธ์ ป.ป.ช.4723 มี.ค. 63
ช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง5425 มิ.ย. 62
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25627824 มิ.ย. 62
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน6024 มิ.ย. 62
วัฒนธรรมองค์กร16724 มิ.ย. 62
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ24623 มิ.ย. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง7323 มิ.ย. 62
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม5321 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการรับสินบน4821 มิ.ย. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ3921 มิ.ย. 62
คู่มือการปฏิบัตงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์4221 มิ.ย. 62
สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 25615621 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB