เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง2525 มิ.ย. 62
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25623024 มิ.ย. 62
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน3024 มิ.ย. 62
วัฒนธรรมองค์กร5324 มิ.ย. 62
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ2923 มิ.ย. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง3823 มิ.ย. 62
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม3321 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการรับสินบน3021 มิ.ย. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2021 มิ.ย. 62
คู่มือการปฏิบัตงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์2121 มิ.ย. 62
สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 25612921 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB