เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 256329 ก.ค. 63
โครงการจัดกิจกรรมอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา43 ก.ค. 63
ร่วมเข้ารับการประเมินโครงการจังหวัดสะอาด 33 ก.ค. 63
ซ่อมแซมรางระบายน้ำสามท่อ หมู่ 2 และซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรซอยน้ำแซบ หมู่ 7724 มิ.ย. 63
โครงการมอบต้นไม้แทนพวงหรีดเพื่อลดขยะ121 มิ.ย. 63
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร" 2426 พ.ค. 63
ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด2513 พ.ค. 63
ออกสำรวจเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด281 พ.ค. 63
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ เพื่อการติดต่อราชการ10228 เม.ย. 63
ทำความสะอาดตลาดนัดตาสิงห์2316 เม.ย. 63
ซ่อมแซมรางระบายน้ำหมู่ 4 บ้านผาเจริญ1816 เม.ย. 63
นายอำเภอนาด้วงมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว (Covid-19)4216 เม.ย. 63
จุดตรวจปฏิการประจำตำบลท่าสะอาด279 เม.ย. 63
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปาในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด207 เม.ย. 63
ตรวจเยี่ยมผู้กลับบมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงหรือต่างจังหวัดในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด (Covid-19)143 เม.ย. 63
ประมวผลภาพโครงการประเพณีบุญพระเวลสันดร ประจำปี 25633512 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)2112 มี.ค. 63
โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ 25631812 มี.ค. 63
ประมวลภาพกิจกรรมวันผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563206 มี.ค. 63
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย นิเทศก์และติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าสะอาด196 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB