เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 256329 ก.ค. 63
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.256349 ก.ค. 63
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.256348 ก.ค. 63
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.256358 ก.ค. 63
โครงการจัดกิจกรรมอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา43 ก.ค. 63
ร่วมเข้ารับการประเมินโครงการจังหวัดสะอาด 33 ก.ค. 63
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล829 มิ.ย. 63
ซ่อมแซมรางระบายน้ำสามท่อ หมู่ 2 และซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรซอยน้ำแซบ หมู่ 7824 มิ.ย. 63
โครงการมอบต้นไม้แทนพวงหรีดเพื่อลดขยะ121 มิ.ย. 63
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร" 2526 พ.ค. 63
ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด2513 พ.ค. 63
เลื่อนกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632012 พ.ค. 63
ออกสำรวจเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด281 พ.ค. 63
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ เพื่อการติดต่อราชการ10228 เม.ย. 63
ทำความสะอาดตลาดนัดตาสิงห์2316 เม.ย. 63
ซ่อมแซมรางระบายน้ำหมู่ 4 บ้านผาเจริญ1916 เม.ย. 63
นายอำเภอนาด้วงมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว (Covid-19)4216 เม.ย. 63
ประชาคมรับฟังเรื่องเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราในตำบลท่าสะอาด3513 เม.ย. 63
จุดตรวจปฏิการประจำตำบลท่าสะอาด279 เม.ย. 63
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปาในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด207 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB