นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 94 คน

เยี่ยมชม 21,318 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564

26 มีนาคม 2564 12 ครั้ง ลักษณาวดี สมเคหา แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส.) ประจำปี 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคะ)

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ประกาศอบต.ท่าสะอาด.pdf601.45 KB ดาวน์โหลด
ราคาประเมินทุนทรัพย์(ภ.ด.ส.1).pdf3.21 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา