ขณะนี้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด กำลังดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ 5 เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง และขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ งดทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ในรางระบายน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค กลิ่นเหม็น นะคะ ขอบคุณคะ และขออภัยในความไม่สะดวกคะ