องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาด ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid- 19)  ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ ตลาดตาสิงห์ หมู่ที่ 2