องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ได้สำรวจพื้นที่เพื่อขุดลอกคลองส่งน้ำ  เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3  บ้านน้ำสวยภักดี