นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 122 คน

เยี่ยมชม 21,295 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด

26 มีนาคม 2564 12 ครั้ง ลักษณาวดี สมเคหา แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
20203.jpg192.53 KB   แสดงภาพ
20211.jpg190.90 KB   แสดงภาพ
20212.jpg194.61 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา