นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 21,316 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านน้ำสวยภักดี

26 มีนาคม 2564 17 ครั้ง ลักษณาวดี สมเคหา แชร์  

ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด จะได้ดำเนินการวางท่อประปาในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านน้ำสวยภักดี เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาให้ประชาชนในพื้นที่ อาจเกิดความไม่สะดวก ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยคะ

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
37519.jpg516.10 KB   แสดงภาพ
37520.jpg721.05 KB   แสดงภาพ
268188.jpg446.98 KB   แสดงภาพ
268189.jpg425.77 KB   แสดงภาพ
268190.jpg444.00 KB   แสดงภาพ
268191.jpg369.92 KB   แสดงภาพ
268192.jpg405.96 KB   แสดงภาพ
268193.jpg355.48 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา