นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 21,302 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564

26 มีนาคม 2564 13 ครั้ง ลักษณาวดี สมเคหา แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ประกาศอบต.ท่าสะอาด.pdf601.45 KB ดาวน์โหลด
ราคาประเมินทุนทรัพย์(ภ.ด.ส.1).pdf3.21 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา