นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 31,535 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 พ.ค. 64โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
28 เม.ย. 64ขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโนนป่าต้อง แชร์  
28 เม.ย. 64ล้าง และความสะอาดตลาดนัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) แชร์  
27 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid -19) แชร์  
27 เม.ย. 64สำรวจพื้นที่ขุดลอกคลองส่งน้ำ พื้นที่หมู่ 3 แชร์  
27 เม.ย. 64ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 แชร์  
26 เม.ย. 64กองทุนธนาคารขยะตำบลท่าสะอาด แชร์  
16 เม.ย. 64โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน (7 วันอันตราย) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แชร์  
8 เม.ย. 64เตรียมสถานที่โครงการเจ็ดวันอันตราย แชร์  
8 เม.ย. 64ขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ 2 แชร์  
26 มี.ค. 64ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด แชร์  
26 มี.ค. 64ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านน้ำสวยภักดี แชร์  
26 มี.ค. 64ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 แชร์  
4 พ.ย. 63รายงานผลการบริหารจัดการขยะภายใต้ "โครงการมอบต้นไม้แทนพวงหรีด ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
28 เม.ย. 63ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ เพื่อการติดต่อราชการ แชร์  
5 ก.ค. 62รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
24 มิ.ย. 62ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น แชร์  
24 มิ.ย. 62ร้องเรียนแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ แชร์  
25 ต.ค. 61ขอเชิญร่วมการประกวดกระทงและร้านค้าย้อนยุค แชร์  
5 ก.ค. 61รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2560  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 25 รายการ
เปลี่ยนภาษา