นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 4,827 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 พ.ย. 63รายงานผลการบริหารจัดการขยะภายใต้ "โครงการมอบต้นไม้แทนพวงหรีด ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
28 เม.ย. 63ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ เพื่อการติดต่อราชการ แชร์  
5 ก.ค. 62รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
24 มิ.ย. 62ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น แชร์  
24 มิ.ย. 62ร้องเรียนแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ แชร์  
25 ต.ค. 61ขอเชิญร่วมการประกวดกระทงและร้านค้าย้อนยุค แชร์  
5 ก.ค. 61รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2560  แชร์  
18 มิ.ย. 61ประชาสัมพันธ์ศูนย์การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง แชร์  
18 มิ.ย. 61ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าสะอาด แชร์  
1 มี.ค. 61ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน แชร์  
1 มี.ค. 61ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด แชร์  
18 ม.ค. 61ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา