นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 31,548 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 เม.ย. 64ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แชร์  
11 ก.พ. 64โครงการมอบต้นไม้แทนพวงหรีด แชร์  
11 ก.พ. 64โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จัดทำดอกไม้จันทน์ จัดดอกไม้และพวงมาลัย แชร์  
24 พ.ย. 63กองทุนธนาคารขยะตำบลท่าสะอาด แชร์  
18 พ.ย. 63ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด แชร์  
18 พ.ย. 63โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด แชร์  
23 ก.ย. 63โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
11 ก.ย. 63โครงการส่งเสริมการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการปลูกผักไร้ดิน (Hydroponics) ตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
27 ส.ค. 63กองทุนขยะตำบลท่าสะอาด แชร์  
27 ส.ค. 63โครงการฝึกซ้อมแผนฯ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แชร์  
24 ส.ค. 63โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก แชร์  
24 ก.ค. 63โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
15 ก.ค. 63โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก  แชร์  
9 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
3 ก.ค. 63โครงการจัดกิจกรรมอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา แชร์  
3 ก.ค. 63ร่วมเข้ารับการประเมินโครงการจังหวัดสะอาด  แชร์  
24 มิ.ย. 63ซ่อมแซมรางระบายน้ำสามท่อ หมู่ 2 และซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรซอยน้ำแซบ หมู่ 7 แชร์  
1 มิ.ย. 63โครงการมอบต้นไม้แทนพวงหรีดเพื่อลดขยะ แชร์  
26 พ.ค. 63การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร"  แชร์  
13 พ.ค. 63ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 49 รายการ
เปลี่ยนภาษา