เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
แผนดำเนินงานประจำปี 2564อบต.ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565อบต.ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565อบต.ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
ประชุมสภา สมัยที่ 2 (10 สิงหาคม ประจำปี 2563)อบต.ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดเลยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
โครงการส่งเสริมการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการปลูกผักไร้ดิน (Hydroponics) ตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเป็นบางช่วง สายบ้านน้ำหมัน หมู่ที่ ๑ ไปบ้านหมากแข้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ (ซอยข้าง รพ.สต.บ้านน้ำเย็น) ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ (ซอยเข้าวัดบ้านน้ำเย็น) ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ ๔ ไปบ้านหมันขาว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
โครงการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดเลย ประจำปี 2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินียาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผู้ป้วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลกกสะทอน เมื่อวันที่ 2 กันายนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
กองทุนขยะตำบลท่าสะอาดอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.23s. 0.75MB