นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 31,557 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2564
13 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยเชิญประชุมและประชาสัมพันธ์ 14 พ.ค.2564
13 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยเชิญประชุม ส.อบต. 14 พ.ค.2564
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
11 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดแบบคำขอยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์
11 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดแบบคำขอใช้บริการรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
11 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยกองช่าง อบต.น้ำสวย ออกซ่อมไฟฟ้าสองสว่างหมู่ที่ 5 หนองอดกบัว
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยทีมงาน 5 เสือ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ถูกกักตัว จากพื้นที่เสี่ยง
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดคู่มือประชาชน
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.น้ำสวย ร่วมงานศพ หมู่ 9 , 13
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2564
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยคู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยเดินทางเข้ามาจังหวัดเลยในช่วงโควิด ต้องดำเนินการดังนี้
28 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโนนป่าต้อง
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 200 รายการ
เปลี่ยนภาษา