นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 74 คน

เยี่ยมชม 4,187 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
23 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยอบต.น้ำสวย ร่วมกิจกรรมจิตอาสามื้อสามัคคี โคก หนอง นา สถานีตำรวจภูธรนาดินดำ
19 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
19 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
19 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
15 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยอบต.น้ำสวย ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
15 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ม.1-ม.8 บ้านท่าข้าม-บ้านกุดโง้ง จำนวน 4 ช่วง ตำบลชัยพฤกษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเวชยันต์ วรกิจพาณิชย์ บ้านตูบค้อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
11 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถ้า แซ่หลอ บ้านตูบค้อ หมู่ที่๑๒ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
11 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดโครงการมอบต้นไม้แทนพวงหรีด
11 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จัดทำดอกไม้จันทน์ จัดดอกไม้และพวงมาลัย
9 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลชัยพฤกษ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
8 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
8 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานายเหย้ ศักดิ์เจริญชัยกุล บ้านตูบค้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
8 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยผักไห่ บ้านห้วยมุ่น หมู่ที่๕ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
8 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยขอเชิญประชุมและประชาสัมพันธ์
8 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยเชิญประชุม ส.อบต. 15 กุมภาพันธ์ 2564
8 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยเชิญประชุมและประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2564
5 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยอบต.น้ำสวย ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
3 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นักจัดการงานทั่วไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย ออกพื้นที่สำรวจผู้อยากไร้เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไป
1 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/9 | แสดง 20 จาก 179 รายการ
เปลี่ยนภาษา