นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 31,563 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 มิ.ย. 62คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แชร์  
13 ก.ค. 58ประกาศเรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา