นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 31,505 คน

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ต.ค. 63รายงานผลการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
20 ก.ย. 62รายงานผลการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
25 มิ.ย. 62รายงานผลการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2560 แชร์  
25 มิ.ย. 62รายงานผลการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา