นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 115 คน

เยี่ยมชม 4,857 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ต.ค. 63รายงานการประเมินผล ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
14 พ.ย. 62ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
15 พ.ค. 62การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา