นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 31,577 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 40 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
12 พ.ค. 64ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 พ.ค. 64ซื้อตู้นิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 พ.ค. 64ซื้อโต๊ะทำงาน,เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 พ.ค. 64จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายแยกหนองขอนผึ้ง-ฝายใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านรักธรรม(จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสะอาด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดและโรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี ช่วงปิดเทอม(เพิ่มเติม)(17 -31 พฤษภาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 เม.ย. 64ซื้อน้ำมันสำหรับพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 เม.ย. 64ซื้อน้ำยาสารเคมีสำหรับพ่นยุงและทรายทีมีฟอส โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวงแผ่นดิน-บ่อขยะ หมู่ที่ 4 บ้านผาเจริญ(จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64จ้างค่าโดเมนและค่าบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวงแผ่นดิน-บ่อขยะ หมู่ที่ 4 บ้านผาเจริญ(จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
23 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายแยกหนองขอนผึ้ง-ฝายใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านรักธรรม(จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
22 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา หมู่ที่ 3 บ้านน้ำสวยภักดี(จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา หมู่ที่ 3 บ้านน้ำสวยภักดี(จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายถวิล สอนสุภาพ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำสวยภักดี(จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงป่ายาง-ผาแดง หมู่ที่ 7 บ้านดงป่ายาง(จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน รพช.-หนองหิน หมู่ที่ 7 บ้านดงป่ายาง(จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายถวิล สอนสุภาพ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำสวยภักดี(จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา