นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 43 คน

เยี่ยมชม 31,554 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

  • ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210
  • โทรศัพท์ 042-887-949 โทรสาร 042-887-949
    อีเมล์ info@thasaatloei.go.th

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา