นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 4,803 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ก.ค. 63การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1-2) แชร์  
8 มิ.ย. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) แชร์  
4 มิ.ย. 63รายงานการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) แชร์  
20 มิ.ย. 62รายงานการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) แชร์  
30 พ.ค. 60รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561  แชร์  
30 พ.ค. 60รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา