นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 115 คน

เยี่ยมชม 4,200 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ก.ค. 63การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภารในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 ก.ค. 63การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 ก.ค. 63ประกาศ เรื่องแสดงเจตจำนงสุจริตผู้บริหารคนปัจจุบัน 2563 แชร์  
13 ก.ค. 63ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
9 ส.ค. 61ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด แชร์  
9 ส.ค. 61ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน แชร์  
30 พ.ค. 60 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา