นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
088-5741232

ออนไลน์ 42 คน

เยี่ยมชม 31,585 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 พ.ค. 60 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)  แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา