เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล611
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561111
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล112
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง112
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง810
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด613

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.09s. 0.25MB