เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง1725 มิ.ย. 62
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25622224 มิ.ย. 62
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2124 มิ.ย. 62
วัฒนธรรมองค์กร3724 มิ.ย. 62
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ2023 มิ.ย. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2523 มิ.ย. 62
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม2721 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการรับสินบน2221 มิ.ย. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1221 มิ.ย. 62
คู่มือการปฏิบัตงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์1421 มิ.ย. 62
สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 25611321 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
19.52s. 0.50MB