เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง1225 มิ.ย. 62
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25621724 มิ.ย. 62
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน1224 มิ.ย. 62
วัฒนธรรมองค์กร2224 มิ.ย. 62
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ1223 มิ.ย. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1723 มิ.ย. 62
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม2021 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการรับสินบน1421 มิ.ย. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ921 มิ.ย. 62
คู่มือการปฏิบัตงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์1021 มิ.ย. 62
สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561821 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB